Despre proiect

Programul CNCSIS: IDEI
Competiţie: IDEI: Proiecte de cercetare exploratorie
Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiintifice Universitare (UEFISCSU)
Contractor: Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi
Titlul proiectului: Strategii privind promovarea agroturismului si turismului rural in bazinele hidrografice ale raurilor Slanic, Oituz si Casin judetul Bacau in vederea asigurarii dezvoltarii rurale durabile
Contract de finanţare: nr. 5268/2009
Cod proiect: ID_1120
Durata proiectului: 2009 - 2011
Valoarea totală a proiectului: 955 000 RON
Director proiect: Prof. dr. Ion-Valeriu CIUREA
Rezumatul proiectului:  

Principalul obiectiv stiintific il reprezinta potentarea cresterii economice si sociale prin dezvoltarea turismului rural si a agroturismului a unei microzone cuprinse in bazinele raurilor Slanic, Oituz si Casin cu un potential turistic si agroturistic puternic, foarte putin pus in valoare. Zona are un specific montan, cu peisaje de mare frumusete si bogat inzestrata cu atractii turistice: peste 20 de izvoare minerale cu efecte curative (Poiana-Sarata, Oituz, Slanic-Moldova); vestigii antice si medievale (asezare neolitica la Bogdanesti, o dava dacica la Oituz, o cetate medievala la Poiana-Sarata; in apropiere se gasesc ruinele castrului roman Augustina - Bretcu); obiective economice (Salina Tg. Ocna, pastravarii la Slanic Moldova si Lepsa-Casin) etc.

Proiectul de cercetare avansat prezinta, in opinia autorilor, numeroase elemente originale. Autorii isi propun urmatoarele obiective cu caracter stiintific:

 1. Studiul diagnostic secvential petnru fiecare dintre cele sapte localitati ale arealului luat in studiu, 3 din zona montana (Oituz, Manastirea Casin, Slanic Moldova) si 2 din zona premontana (Bogdanesti, Casin).

  Este vorba de caracterizarea cadrului natural, economic si social, cu o atentie aparte asupra agriculturii care reprezinta principala componenta care asigura dezvoltarea rurala si implicit activitatea de agroturism. Cercetari de o asemenea anvergura si maniera nu au mai fost realizate in acest areal;

 2. Inventarierea obiectivelor de interes turistic si a starii fizice a acestora (monumente ale naturii, resurse naturale cu potential turistic ape minerale din celelalte localitati in afara de Slanic Moldova), monumente si vestigii istorice (din antichitate si pana in prezent) lacasuri de cult (manastiri, biserici, cimitire ale eroilor etc.);
 3. Inventarierea si analiza diagnostic a pensiunilor agroturistice in functiune sau in constructie, precum si a gospodariilor care, cu unele adaptari, se pot transforma in pensiuni agroturistice;
 4. Studiile resurselor umane (marime, structura, grad de calificare, nivelul migratiei, gradul de ocupare);
 5. Analiza infrastructurii rurale (cai de comunicatii, aductiuni de apa si curent, felul de asigurare a confortului, scoli, dispensare, lacasuri de cult, institutii culturale);
 6. Identificarea tipurilor de tehnologii lucrative si a nivelului acestora de asigurare a dezvoltarii rurale durabile;
 7. Studierea existentei si a posibilitatilor de realizare a unor produse ecologice (alimentare, de artizanat si mestesuguri);
 8. Analiza situatiei calitatii mediului si actiunile necesare pentru asigurarea mentinerii parametrilor ecologici ai acestuia in concordanta cu exigentele UE;
 9. Se vor proiecta liniile strategice si politicile economice separat, pentru fiecare localitate, pentru promovarea agroturismului si a turismului rural, care este incipient in zona (exista cateva pensiuni agroturistice). Se vor promova acele politici care sa asigure o dezvoltare durabila avand ca prioritate dezvoltarea turismului ecologic al carui trend este in crestere pe plan european;
 10. Se va realiza si un plan strategic de ansamblu care vizeaza intreaga zona care prezinta multe caracteristici comune si care trebuie tratata intr-o viziune unitara;
 11. O componenta importanta a cercetarii o constituie elaborarea si multiplicarea unui ghid de plan de afaceri pentru pensiuni agroturistice in sistem ecologic.
 12. Crearea unui centru de instruire locala (comuna Oituz) in domeniul promovarii afacerilor in agroturism si a proiectelor de dezvoltare rurala durabila.
 13. Gradul de interdisciplinaritate:

  Agroturismul, prin specificul sau, prezinta un anumit grad de interdisciplinaritate. In primul rand, in cadrul gospodariilor (pensiunilor) agroturistice, principala activitate o reprezinta cele cu specific agronomic (aghricultura, horticultura, zootehnie), iar activitatea turistica este complementara si se pliaza pe activitatea agricola. O importanta deosebita o prezinta managementul resurselor umane care vizeaza aspecte privind calificarea personalului care conduce sau asigura servicii cu specific turistic.

  Din aceste considerente, in echipa de cercetare exista persoane cu specialitati diferite, care au o indelungata activitate in cercetarea din domeniul proiectului: ingineri agronomi, economist agrar, filolog cu masterat in managementul resurselor umane.

  Proiectul vine in concordanta cu obiectivele Uniunii Europene privind dezvoltarea rurala durabila la nivel regional prin promovarea unor activitati alternative celor agricole, cum este cazul agroturismului, menite sa asigure mentinerea populatiei in spatiul rural si realizarea unor venituri suplimentare care sa le ridice nivelul de trai. Promovarea unor politici de protejarea a mediului si realizarea unor produse ecologice in cadrul pensiunilor agroturistice reprezinta un scop pe care proiectul il urmareste si care constituie obiective prioritare in Uniunea Europeana.

  Pentru realizarea obiectivelor proiectului s-a avut in vedere utilizarea unei metodologii specifice recomandate de literatura de specialitate privind domeniile: dezvoltarea rurala durabila, agroturismul si turismul rural, ecologie, utilizand un set de indicatori recomandati de aquisul Uniunii Europene.

© 2010 USAMV Iaşi ¦ Ultima actualizare: 15 februarie 2010