100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Studii universitare de master > ISFRADA > Prezentare generală ISFRADA


PREZENTARE GENERALĂ ISFRADA

Recrutare şi formare de cadre

ISFRADA este un program de formare în dezvoltare rurală, producţie industrială agroalimentară şi agrobusiness, pentru ţările din Europa de Est, Orientală şi Centrală, pentru noile state membre ale UE şi cele în curs de aderare.
Politica în materie de resurse umane dezvoltată de către întreprinderile franceze şi în general de către întreprinderile Uniunii Europene instalate în aceste ţări este de a crea echipe puternice formate din tinere cadre locale. Aceşti tineri trebuie să fie pregătiţi în vederea punerii în practică a unei politici agricloe şi agroalimentare, având ca obiectiv principal respectarea normelor europene în materie de securitate agroalimentară şi de mediu.

Membrii fondatori

Institutul Superior Franco-Român Agroalimentar şi de Dezvoltare Agricolă - ISFRADA, creat în anul 2000 şi reorganizat în anul 2012 de către Institutul Superior de Agricultură Lille - Franţa, Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi - România şi Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti - România oferă răspunsul la aceste probleme.
Din 2001 ISFRADA a recrutat şi format 104 cadre locale pentru întreprinderi agricole şi agroalimentare din România, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova şi Ucraina.

O propunere adresată întreprinderilor

ISFRADA propune întreprinderilor franceze, întreprinderilor din UE instalate în ţările din Europa de Est, Orientală şi Centrală, precum şi întreprinderilor locale, în urma unui proces de selecţie, programe de formare iniţială pentru specializarea tinerelor cadre, în conformitate cu politica comunitară, în agricultură şi agroalimentar.

Obiectivele ISFRADA

- Formarea de cadre tinere destinate întreprinderilor agricole şi agroalimentare în ţările din Europa de Est, Orientală şi Centrală;
- Formarea de formatori, consilieri agricoli în dezvoltare agricolă şi rurală, care vor lucra cu Ministerele Agriculturii din ţările respective, precum şi cu structurile lor din teritoriu.

Formare postuniversitară

ISFRADA a pus la punct două formări specializate la alegere:
1. Dezvoltare Agricola si Rurală
La sfârşitul acestui program, studentul va fi capabil să asigure conducerea şi gestiunea unei exploataţii agricole. El îşi va însuşi cunoştinţe despre modul de producţie, calitate, specificitatea produsului, mediu, sociologia mediului rural, etc.
2. Producţie Agroalimentară
Acest program este conceput într-o viziune profesionalizantă. Studentul este plasat în centrul uzinei agroalimentare şi a producţiei industriale. El se află 9 luni în întreprindere, ceea ce îi permite cunoaşterea directă a producţiei industriale, precum şi asumarea responsabilităţilor legate de procesul industrial. Studentul are ocazia să aprofundeze, prin intermediul învăţământului la distanţă, toate aspectele legate de materiile prime utilizate, operaţiuni unitare în industria agroalimentară, gestiunea şi controlul producţiei.

Alegerea candidatului

ISFRADA realizează o preselectie a studenţilor (candidaţii trebuie sa aibă minim 4 ani de studii universitare, profil agricol, agroalimentar) ce vor urma cursurile. Aceasta prima etapa a selecţiei se desfăşoară cu sprijinul partenariatului universitar stabilit din 2001, de ISA Lille şi USAMV Iaşi, la care s-a adăugat USAMV Bucureşti în 2012, cu universităţile de profil agricol, agroalimentar din ţările partenere.
În cursul etapei de preselecţie se va ţine cont de criteriile academice, motivaţie, nivelul de cunoştinţe in limba franceză şi nu în ultimul rând de personalitea candidatului. Se va ţine cont, pe lingă propriile critere academice, de profilul de post solicitat de întreprindere. Juriul va propune întreprinderii mai mulţi candidaţi, alegerea finala aparţinând întreprinderii. întreprinderea poate de asemenea prezenta studentul sau studenţii pe care ar dori să-i formeze in cadrul uneia dintre cele trei specializări propuse.

O convenţie, veritabil angament reciproc

Ciclul de formare profesionalizantă, care are o durată de 3 semestre, se realizează de către ISFRADA pe baza unei finanţări din partea întreprinderii. Între ISFRADA, întreprindere şi student se semnează o convenţie tripartită, care are drept scop fidelizarea studentului faţă de întreprinderea care i-a finanţat studiile.

Durata studiilor

12 luni: septembrie - septembrie
Modul I / Trunchi comun: septembrie - decembrie
  Locul de formare - USAMV Iaşi / USAMV Bucureşti
Modul II / Specializări: ianuarie - aprilie
  Locul de formare - ISA Lille, Franţa
Modul III / Stagiu practic şi Examenul de sfârşit de studii: mai - august
  În întreprindere, în Franţa, în ţara de origine sau în străinătate.

Limba de studiu

- limba franceză

Întregul ciclu de formare este realizat de către cadrele didactice de la ISA Lille. Cele trei module se termină prin susţinerea în România a Memoriului de sfârşit de studii, în vederea obţinerii diplomei de "Mastčre spécialisé" validată de către "Conférence des Grandes Ecoles" Franţa şi a certificatului de absolvire eliberat de către USAMV Iaşi / USAMV Bucureşti.
Prezentare generală    Condiţii de admitere    Appel à candidature 2015 - 2016
Selecţia candidaţilor    Pagina studentului ISFRADA    Studenţi ISFRADA
Parteneri isfrada    Date de contact 
 
Copyright © 2018 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 22 mai 2018