100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Invăţământ la distanţă > Documente şi structură > Departament ID - Facultatea de AgriculturăDepartament ID - Facultatea de AgriculturăEchipa managerială

- Echipa managerială a Departamentului ID (Facultatea de Agricultură)

Când încep cursurile?

Pentru studenţii de la I.D., specializările Agricultură şi Inginerie economică în agricultură, cursurile anului universitar 2017-2018 vor incepe pe 30 septembrie 2017.

Taxe

- Taxe de studii pentru anul universitar 2017-2018

Studenţii pot achita taxa de şcolarizare în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - USAMV Iaşi, cod fiscal 4541840
cu menţiunea pe ordinul de plată: Taxa de şcolarizare ID pentru studentul ...
Copia după chitanţă se poate depune la secretariat sau se poate trimite prin email la id-agro@uaiasi.ro.

Ghid de consiliere

- Ghid de consiliere a studenţilor Facultăţii de Agricultură, învăţământ la distanţă

Graficul activităţii I.D. - semestrul al II-lea, anul universitar 2017-2018

- Graficul activităţii ID - Specializarea Agricultură
- Graficul activităţii ID - Specializarea Inginerie economică în agricultură

Programarea examenelor

- Programarea examenelor în sesiunea I (15 ianuarie - 4 februarie 2018)

Precizări

Reamintim studenţilor care absentează de la programul didactic faptul că prezenţa la activităţile asistate (AA) este obligatorie.
Conform paragrafului 4.3.3., Reguli de refacere, RR1 (v. Ghid de Consiliere), activităţile aplicative absentate se pot reface în cursul anului universitar, cu taxă suplimentară, conform planificării stabilite de coordonatorul disciplinei şi avizată de Directorul Departamentului ID.
Prof. Dr. Leonte Elena

Contact

  Director department ID   Secretariat facultate
  Prof. dr. Elena LEONTE   Ing. Daniela COSTEA CĂPUŞNEAC
  0232 407.420   0232 407.499
  egindu@uaiasi.ro   id-agro@uaiasi.ro
ARACIS 2015


Anexe — partea I
Anexe — partea a II-a
Anexe — partea I
Anexe — partea a II-a
 
 
Copyright © 2018 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 28 martie 2018