100 ani de invatamant universitar agronomic
      english      prima pagină      contact       căutare în site      
 
prima pagină > Invăţământ la distanţă > Documente şi structură > Departament ID - Facultatea de AgriculturăDepartament ID - Facultatea de Agricultură


Taxe

Studenţii de la ID pot achita taxa de şcolarizare în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - USAMV Iaşi, cod fiscal 4541840
cu menţiunea pe ordinul de plată: Taxa de şcolarizare ID pentru studentul ...
La secretariat se va depune o copie după chitanţă.

- Taxe de studii pentru anul universitar 2016-2017 (.pdf)


Echipa managerială

- Echipa managerială a Departamentului ID (Facultatea de Agricultură) (.pdf)


Ghid de consiliere

- Ghid de consiliere a studenţilor Facultăţii de Agricultură, învăţământ la distanţă (.pdf)


Când încep cursurile?

Cursurile anului universitar 2016-2017, pentru studenţii de la I.D., specializările I.E.A. şi Agricultură vor începe pe 15 Octombrie 2016.


Graficul activităţii I.D. - semestrul I, an universitar 2016-2017

- Graficul activităţii ID - Specializarea Agricultură (.pdf)
- Graficul activităţii ID - Specializarea Inginerie economică în agricultură (.pdf)

Programarea examenelor

- Programarea examenelor - anii IV (în perioada 9 - 22 mai 2016) (.pdf)
- Programarea sesiunii de restanţe pentru anul IV, specializările Agricultură şi Inginerie Economică în Agricultură (în perioada 6 - 12 iunie 2016) (.pdf)
- Programarea examenelor - anii I, II şi III (în perioada 6 iunie - 3 iulie 2016) (.pdf)
  Atenţie! Modificare dată examen anul II: examenul la disciplina Pedologie se va susţine pe 9 iunie 2016, ora 10:00.
- Programarea examenelor în sesiunea de restanţă, specializările Agricultură şi Inginerie Economică în Agricultură (în perioada 11 - 17 iulie 2016) (.pdf)

Precizări

Reamintim studenţilor care absentează de la programul didactic faptul că prezenţa la activităţile asistate (AA) este obligatorie.
Conform paragrafului 4.3.3., Reguli de refacere, RR1 (v. Ghid de Consiliere), activităţile aplicative absentate se pot reface în cursul anului universitar, cu taxă suplimentară, conform planificării stabilite de coordonatorul disciplinei şi avizată de Directorul Departamentului ID.
Conf. Dr. Leonte Elena
ARACIS 2015


Anexe — partea I
Anexe — partea a II-a
Anexe — partea I
Anexe — partea a II-a
 
 
Copyright © 2005-2016 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 05 decembrie 2016