100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Invăţământ la distanţă > Documente şi structură > Departament ID - Facultatea de AgriculturăDepartament ID - Facultatea de Agricultură


Taxe

Studenţii de la ID pot achita taxa de şcolarizare în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - USAMV Iaşi, cod fiscal 4541840
cu menţiunea pe ordinul de plată: Taxa de şcolarizare ID pentru studentul ...
La secretariat se va depune o copie după chitanţă.

- Taxe de studii pentru anul universitar 2016-2017


Echipa managerială

- Echipa managerială a Departamentului ID (Facultatea de Agricultură)


Ghid de consiliere

- Ghid de consiliere a studenţilor Facultăţii de Agricultură, învăţământ la distanţă


Când încep cursurile?

Cursurile anului universitar 2016-2017, pentru studenţii de la I.D., specializările I.E.A. şi Agricultură vor începe pe 15 Octombrie 2016.


Graficul activităţii I.D. - semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017

- Graficul activităţii ID - Specializarea Agricultură
- Graficul activităţii ID - Specializarea Inginerie economică în agricultură

Programarea examenelor

- Programarea examenelor pentru anul IV în sesiunea de vară (8 - 21 mai)
- Programarea examenelor pentru anul IV în sesiunea de restanţe (5 - 11 iunie)
- Programarea examenelor pentru anii I, II şi III în sesiunea de vară (5 iunie - 2 iulie)
- Programarea examenelor pentru anii I, II şi III în sesiunea de restanţe (15 - 23 iulie)

Precizări

Reamintim studenţilor care absentează de la programul didactic faptul că prezenţa la activităţile asistate (AA) este obligatorie.
Conform paragrafului 4.3.3., Reguli de refacere, RR1 (v. Ghid de Consiliere), activităţile aplicative absentate se pot reface în cursul anului universitar, cu taxă suplimentară, conform planificării stabilite de coordonatorul disciplinei şi avizată de Directorul Departamentului ID.
Prof. Dr. Leonte Elena
ARACIS 2015


Anexe — partea I
Anexe — partea a II-a
Anexe — partea I
Anexe — partea a II-a
 
 
Copyright © 2005-2017 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 22 iulie 2017