100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Invăţământ la distanţă > Documente şi structură > Departament ID - Facultatea de AgriculturăDepartament ID - Facultatea de Agricultură


Taxe

Studenţii de la ID pot achita taxa de şcolarizare în contul RO44TREZ40620F330500XXXX - USAMV Iaşi, cod fiscal 4541840
cu menţiunea pe ordinul de plată: Taxa de şcolarizare ID pentru studentul ...
La secretariat se va depune o copie după chitanţă.

- Taxe de studii pentru anul universitar 2016-2017 (.pdf)


Echipa managerială

- Echipa managerială a Departamentului ID (Facultatea de Agricultură) (.pdf)


Ghid de consiliere

- Ghid de consiliere a studenţilor Facultăţii de Agricultură, învăţământ la distanţă (.pdf)


Când încep cursurile?

Cursurile anului universitar 2016-2017, pentru studenţii de la I.D., specializările I.E.A. şi Agricultură vor începe pe 15 Octombrie 2016.


Graficul activităţii I.D. - semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017

- Graficul activităţii ID - Specializarea Agricultură (.pdf)
- Graficul activităţii ID - Specializarea Inginerie economică în agricultură (.pdf)

Programarea examenelor

- Programarea examenelor în sesiunea de iarnă (16 ianuarie - 5 februarie 2017) (.pdf)
- Anunţ:
  Studenţii din anul II, specializarea IEA, vor susţine examenul la disciplina Statistică economică in data de 17 ianuarie 2017, la ora 10:00, în Amfiteatrul A3.

Precizări

Reamintim studenţilor care absentează de la programul didactic faptul că prezenţa la activităţile asistate (AA) este obligatorie.
Conform paragrafului 4.3.3., Reguli de refacere, RR1 (v. Ghid de Consiliere), activităţile aplicative absentate se pot reface în cursul anului universitar, cu taxă suplimentară, conform planificării stabilite de coordonatorul disciplinei şi avizată de Directorul Departamentului ID.
Prof. Dr. Leonte Elena
ARACIS 2015


Anexe — partea I
Anexe — partea a II-a
Anexe — partea I
Anexe — partea a II-a
 
 
Copyright © 2005-2016 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 28 februarie 2017