::  prima pagină  ::  contact  ::  
 
 
français  english

Istoric
Organizare
Catedre
Discipline
Spital Veterinar
Admitere
Licenţă
Doctorat
Cercetare
Revista
Studenţi
Absolventi Evenimente
 
 
 

prima pagină » Discipline » Medicină legală

Medicină legală

Structura disciplinei (nr. de ore saptamanal)

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect
I. 2 3
II.

Statutul disciplinei

Obligatorie.

Titular disciplina

Prof. univ. dr. Octavian Zaharie-Oprean

Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii)

 1. Importanţa medicinei legale în medicina veterinară.
 2. Eutanasia la animale - necesitate, tehnici, agenţi utilizaţi pentru eutanasie.
 3. Expertiza medicală legală ţi documentele cu utilizare juridică.
 4. Principalele examene medicale legale.
 5. Tehnici de deschidere, eviscerare şi examinare a cadavrelor de mamifere şi păsări.
 6. Norme legale privind decontaminarea postnecropsică şi distrugerea cadavrelor de animale.
 7. Principalele boli ale animalelor - etiopatogeneză, leziuni macroscopice şi microscopice şi valoarea lor de diagnostic.
 8. Bolile redhibitorii la animale.

Conţinutul disciplinei (programa analitică)

Curs (capitole/subcapitole) Nr. ore
Introducere 2
Eutanasia la animale
Bolile suinelor — viroze, bacterioze 2
Bolile suinelor — parazitoze, micoze, micotoxicoze, boli de nutriţie şi metabolism 2
Bolile păsărilor — viroze, bacterioze 2
Bolile păsărilor — parazitoze, micoze, micotoxicoze, boli de nutriţie şi metabolism 2
Bolile câinilor — viroze, bacterioze 2
Bolile câinilor — parazitoze, micoze, micotoxicoze, boli de nutriţie şi metabolism 2
Bolile pisicilor 2
Bolile bovinelor — viroze, bacterioze 2
Bolile bovinelor — parazitoze, micoze, micotoxicoze, boli de nutriţie şi metabolism 2
Bolile cabalinelor — viroze, bacterioze 2
Bolile cabalinelor — parazitoze, micoze, micotoxicoze, boli de nutriţie şi metabolism 2
Elemente de expertiză (şi probaţiune) medicală legală veterinară 2
Examene medicale legale veterinare 2
Aplicaţii practice Nr. ore
Moartea 3
Bolile redhibitorii la animale
Protecţia muncii 3
Sala de necropsie
Trusa de necropsie
Decontaminarea postnecropsică
Raportul de necropsie
Necropsia la mamifere 3
Exerciţii de necropsie
Necropsia la păsări 3
Exerciţii de necropsie
Exerciţii de necropsie 3
Exerciţii de necropsie 3
Seminar: bolile suinelor 3
Exerciţii de necropsie
Exerciţii de necropsie 3
Seminar: bolile păsărilor 3
Exerciţii de necropsie
Exerciţii de necropsie 3
Exerciţii de necropsie 3
Seminar: bolile câinilor şi ale pisicilor 3
Exerciţii de necropsie
Exerciţii de necropsie 3
Exerciţii de necropsie 3

Bibliografie

 1. Coţofan Otilia, Brădăţan Gh.: Diagnostic necropsic la păsări. Ed. "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, 2000;
 2. Enache T.: Tratat complet de medicină legală veterinară. Ed. All, Bucureşti, 2001;
 3. Oprean O. Z.: Diagnosticul necropsic la carnivorele de companie. Ed. "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, 2002;
 4. Oprean O. Z.: Morfopatologie specială veterinară. Ed. Evcont — Consulting, Suceava, 2002;
 5. Paul I.: Etiomorfopatologie veterinară I. Viroze, bacterioze de graniţă, bacterioze comune. Ed. All, Bucureşti, 1996;
 6. Paul I.: Etiomorfopatologie veterinară II. Micoze, micotoxicoze, disvitaminoze, dismineraloze, intoxicaţii. Ed "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, 2000;
 7. Paul I.: Etiomorfopatologie veterinară III. Parazitoze. Ed. "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, 2001;
 8. Scripcaru C., Scripcaru Gh., Astarastoae V.: Medicina legală pentru jurişti. Ed. Polirom, Iaşi, 2005.

Metode didactice folosite

 • Curs: Prezentare Power Point;
 • Laborator: Expuneri de imagini, necropsii.
Forme de activitate Evaluare *
(aplicaţie practică, altele)
Procent din nota finală
Examen Test 60 %
Aprecierea din timpul anului Oral, test 20 %
Laborator Necropsie 20 %

Persoana de contact

Prof. dr. Octavian Zaharie Oprean
Facultatea de Medicină Veterinară - USAMV Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România
telefon: 0040 232 275070 int. 500 sau 333
fax: 0040 232 219113 sau 0040 232 260650
e-Mail: ozoprean@uaiasi.ro sau tavi_oz@yahoo.com
 
 

© 2005-2013 Agrosoft - USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 07 aprilie 2014